Neem vrijblijvend contact met me op:
0625 222 829 of
info@tuinenlandschapsdokter.nl

Landgoederen

Bij het ontwerpen van een herinrichting van een oud landgoed of een totaal nieuwe zijn er altijd 5 belangrijke punten, die in het programma van eisen moeten opgenomen.  Deze punten wil hieronder bespreken.

  1. Historisch perspectief met familieachtergrond

Een oud landgoed heeft een geschiedenis. Heel vaak zijn er in de archieven nog landschapsontwerpen  terug te vinden. Deze ontwerpen hadden ook een architect met een bepaalde stijl, die paste in die periode. Na 1880 met de uitvinding van de camera, zij er vaak foto’s terug te vinden van de tuin. De eigenaren kunnen er voor kiezen om die sfeer  met die planting weer terug te brengen bij een tuin- renovatie.  Het meest moeilijke is om de periode vast te stellen, waaraan gerefereerd wordt.  Niets is zo veranderlijk dan een tuin en vaak zijn er over de jaren meerdere ontwerpen. Toch wordt er meestal gekozen voor een modern ontwerp met een oogwenk naar het verleden.  Dat is ook wel voorstelbaar, immers de bomen zijn uitgegroeid tot woudreuzen en daaronder is vaak niets meer te planten en de paden zijn destijds  ingericht voor rijtuigen en paarden en niet voor auto’s en landbouwmachines. Wat betreft het plantassortiment is er veel meer keuze dan vroeger.

  1. Het landgoed heeft een plek in het landschap

Naast de tuin rondom het huis heeft een landgoed nog een aantal hectare weide of landbouwgrond met bijpassende singels, bosjes, en houtwallen.  De tuin moet niet vloeken met de omliggende cultuurgronden, maar moet samen tot een eenheid komen, waarin zichtlijnen naar eik-punten worden gecreëerd.

  1. De oude gebouwen krijgen vaak een nieuwe bestemming

De oude boerderijen en  de stallen krijgen vaak een nieuwe inrichting. Boerderijen worden omgetoverd tot luxe kantoorpanden of woonhuizen.  Paardenstallen worden opgedoekt of verbouwd tot woonhuizen voor een familieleden.  De nieuwe bewoners moeten makkelijk toegang krijgen tot hun pand met een aantal parkeerplaatsen met een terras en uitzicht. Daarvoor moet in het overal plan rekening mee worden gehouden.

  1. Het onderhoud moet te  betalen zijn

Een groot stuk grond  vergt onderhoud. De tijd van meerdere tuinmannen is helaas voorbij. Het ontwerp moet dus zo ingericht zijn dat de eigenaar geen slaaf wordt van zijn eigen landgoed. Gelukkig zijn er wel  landbouwwerktuigen en tuinmachines die het werk kunnen verlichten, maar dan nog moet het ontwerp afgestemd worden op het beheer.

  1. Overheidssubsidie, wetten en bepalingen.

Een landgoed kan in aanmerking komen voor overheidssubsidies, wat betreft de aanplant voor een tuinrenovatie, restauratie werkzaamheden,  maar er zijn ook rood voor rood regelingen, pakketten voor het beheer voor weide gronden houtwallen en poelen.  Het ontwerp dient hier rekening mee te houden.